ไฮไลท์ El Salvador 2-0 Curacao (GOLD CUP) 14/7/2560

1196
แบ่งปัน

https://www.youtube.com/watch?v=G7gFnqq1Kv0

ยิงนาทีที่ 21 โดย Gerson Mayen 1-0
ยิงนาทีที่ 24 โดย Rodolfo Zelaya 2-0